You are currently viewing Jak zdekarbonizować energetykę i czy stać nas na to, by zrobić to bez atomu?

Jak zdekarbonizować energetykę i czy stać nas na to, by zrobić to bez atomu?

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=WoWxpyTRXvA