You are currently viewing Jakość powietrza w Polsce jest pod kontrolą

Jakość powietrza w Polsce jest pod kontrolą

Departament Monitoringu Środowiska informuje, że na stacjach monitoringu powietrza na terenie części 5 województw odnotowane zostały podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM 10. Przyczyną podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego jest napływ mas powietrza znad Europy Wschodniej, które docierają nad wschodnią część Polski.

Wczoraj i dziś o sytuacji aktualnego stanu powietrza poinformowane zostały wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Miało to związek z oceną aktualnej sytuacji pogodowej. Przekroczone zostały normy ryzyka poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM 10. Wczoraj wysłany został komunikat do RCB dotyczący powiatu chełmskiego, dziś w godzinach porannych powiatu białostockiego oraz miasta Białystok, a w godzinach popołudniowych powiatu augustowskiego.

Obecnie ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego obejmuje 5 województw: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie oraz woj. warmińsko – mazurskie.

GIOŚ monitoruje stan powietrza w Polsce w oparciu o nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną sieć stacji monitoringowych, zaś wyniki pomiarów, aktualizowane co godzinę, można sprawdzić w mobilnej aplikacji ,,Stan powietrza w Polsce”, dostępnej zarówno na platformę IOS jak i Android. Stan powietrza w naszym kraju można również sprawdzić za pomocą europejskiego serwisu monitoringu powietrza COPERNICUS.

Kompleksowe działania monitoringowe Inspekcja prowadzi we współpracy m.in z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwową Agencją Atomistyki.

Zgodnie z dzisiejszym komunikatem Agencji, zarejestrowany, podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM 10 nie ma związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie, w tym szczególnie z sytuacją na terenie Zaporskiej Elektrowni Atomowej.

Ten epizod meteorologiczny ma związek z napływem nad Polskę mas powietrza z południowego – wschodu i powinien – zdaniem IMGW zakończyć się w niedzielę.

Źródło: GIOS