You are currently viewing Kampania społeczna ,,Droga do czystego środowiska”

Kampania społeczna ,,Droga do czystego środowiska”

grafika droga

W lutym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną ,,Droga do czystego środowiska”.

Kampania ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej, uwrażliwienie społeczeństwa na problematykę ochrony środowiska oraz przybliżenie roli i zadań Inspekcji Ochrony Środowiska jako istotnego elementu systemu ochrony środowiska w Polsce.

Kampania realizowana będzie przez 12 kolejnych miesięcy, obejmując tematyką wszystkie obszary działalności Inspekcji.

Zachęcamy Państwa do zainteresowania się tym projektem oraz aktywnego w nim udziału.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w naszych działaniach coś interesującego.

Liczymy na dobrą komunikację z Państwem i zapraszamy do odwiedzania strony internetowej projektu oraz mediów społecznościowych GIOŚ.

Kampanię rozpocznie ,,Dzień z Inspekcją Ochrony Środowiska on-line”, którego moderatorem i prowadzącym będzie ceniony ekonomista oraz publicysta dr Artur Bartoszewicz.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na 28.02.2022 r.

Więcej informacji wkrótce…