You are currently viewing Klimat? Czy leci z nami klimat?!

Klimat? Czy leci z nami klimat?!

CZYM JEST KLIMAT

  • Klimat to całość zjawisk pogodowych występujących na określonym obszarze w dłuższym okresie.
  • Z punktu widzenia człowieka może być nazywany przeciętnym stanem troposfery w wybranym miejscu.
  • Ustalany jest na podstawie obserwacji prowadzonych przez minimum 30 lat.

dla ucznia czy leci z nami klimat 1