You are currently viewing Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB: Aktualna i prognozowana sytuacja meteorologiczno-hydrologiczna na Pomorzu. Czas dopływu zanieczyszczeń z uszkodzonego kolektora w Warszawie do stacji wodowskazowych na dolnej Wiśle.

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB: Aktualna i prognozowana sytuacja meteorologiczno-hydrologiczna na Pomorzu. Czas dopływu zanieczyszczeń z uszkodzonego kolektora w Warszawie do stacji wodowskazowych na dolnej Wiśle.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi propagacji przepływu zanieczyszczeń w dolnym biegu Wisły, IMGW-PIB prezentuje przybliżone wartości uśrednionego czasu dopływu nieczystości z uszkodzonego kolektora w Warszawie do poszczególnych  miejscowości  (Tab. 1 i Tab. 2).

Aktualnie, jak wynika z danych i analiz IMGW-PIB, po upływie ponad 179 godzin od momentu awarii kolektora, zanieczyszczenia mogą znajdować się w okolicach Tczewa (Tab. 1). Niezwykle trudno jest jednak jednoznacznie określić aktualne położenie przemieszczających się zanieczyszczeń, z uwagi na wiele czynników mających istotny wpływ na rozwój sytuacji hydrologicznej. Do grupy najważniejszych czynników należą, m.in.:

  • stan wody;
  • przepływ;
  • prędkość wody;
  • ostrogi i inne budowle nadbrzeżne regulujące bieg rzeki;
  • charakterystyka przekroju poprzecznego koryta;
  • łachy piasku w korycie;
  • stężenie zanieczyszczeń;
  • dopływy Wisły, które rozcieńczają mieszaninę zanieczyszczeń;
  • oraz wiele innych lokalnych uwarunkowań na każdym kilometrze biegu

W ciągu ostatnich kilku dni na Wiśle obserwowany jest wyższy stan wody i większy przepływ wody w rzece. Zwiększona prędkość przemieszczania się wody skutkuje obecnie szybszym spływem zanieczyszczeń z uszkodzonego kolektora w dół rzeki, niż w momencie jego awarii, czyli tydzień temu (Tab. 2). Aktualnie, średnia prędkość wody w dolnym odcinku Wisły wynosi obecnie ok. 3,2 km/h.

W związku z dotarciem zanieczyszczeń do Tczewa, przedstawiamy poniżej aktualną sytuację i prognozę meteorologiczno-hydrologiczną dla województwa pomorskiego.

Prognozowane warunki meteorologiczne na najbliższe 48 godzin wskazują na możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu na Pomorzu. W strefie brzegowej, w czwartek wieczorem (05.09.2019) możliwa jest burza. Dominować będzie  wiatr południowo-zachodni  i zachodni, który lokalnie może być porywisty. Temperatura powietrza w ciągu najbliższych dwóch dni, w dzień osiągnie przedział 17-21°C, a w nocy 7-11°C

stan wody

Ryc. 1 Stany wody na głównych rzekach na terenie województwa pomorskiego

„Sytuacja hydrologiczna na Pomorzu jest stabilna,” komentuje Rzecznik Prasowy IMGW- PIB, synoptyk-hydrolog Grzegorz Walijewski. „Aktualnie stan wody na Pomorzu układa  się w strefie wody niskiej i średniej, a lokalnie wysokiej. Wysoki stan wody na Brdzie na stacji Ciecholewy spowodowany jest zarastaniem koryta. W ciągu najbliższej doby przewidujemy niewielkie wahania stanu wody,” dodaje Grzegorz Walijewski.

„Jesteśmy   w   stałym   kontakcie    udzielając   wszelkich    niezbędnych    informacji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz  wszelkimi  służbami  zaangażowanymi  i  instytucjami w zakresie osłony i działań monitorujących oraz wspomagających zwalczanie skutków awarii kolektora” dodaje dr Przemysław Ligenza, Dyrektor IMGW-PIB.

Tab.  1   Czas   dopływu   zanieczyszczeń   z   uszkodzonego   kolektora   w   Warszawie   do poszczególnych lokalizacji w warunkach w momencie awarii kolektora (28.08.2019)

tabela wody

Tab.  2   Czas   dopływu   zanieczyszczeń   z   uszkodzonego   kolektora   w   Warszawie   do poszczególnych lokalizacji w aktualnych warunkach (tj.  zwiększonego  przepływu  wody w rzece – 05.09.2019 r.)

tabela wody2