You are currently viewing Komunikat GIOŚ z dnia 23.04.2019 r. w sprawie jakości powietrza w Polsce

Komunikat GIOŚ z dnia 23.04.2019 r. w sprawie jakości powietrza w Polsce

1201

Komunikat GIOŚ z dnia 23.04.2019 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce

Obecnie (dane z godziny 14) wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10 występuje w północnej i środkowej części kraju. Miejscowości o najwyższych stężeniach pyłu PM10 to m.in. Piła – 640 µg/m³, Gajew – 308 µg/m³, Gdynia – 276 µg/m³, Toruń – 264 µg/m³, Koszalin – 255 µg/m³, Malbork – 234 µg/m³, Bydgoszcz – 232 µg/m³, Szczecin – 230 µg/m³, Ostróda – 225 µg/m³, Borówiec – 223 µg/m³ i Sulęcin – 208 µg/m³.