You are currently viewing Komunikat GIOŚ z dnia 27. 06. 2019 r. w sprawie jakości powietrza

Komunikat GIOŚ z dnia 27. 06. 2019 r. w sprawie jakości powietrza

przekroczenie

Komunikat GIOŚ z dnia 27. 06. 2019 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce