You are currently viewing Konferencja „Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC”

Konferencja „Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC”

 

W dniach 1-3 września w Krynicy-Zdroju odbywa się konferencja „Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC”. Organizatorzy konferencji wskazali, iż cyberbezpieczeństwo i odporność cyfrowa Europy zależy od zaangażowania jej regionów i miast, a także od realnego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Misją konferencji jest wzmocnienie i podkreślenie potencjału współpracy międzyregionalnej oraz możliwości regionalnych Europy Środkowo-Wschodniej.Podczas forum omawiane i poruszane są kwestie zarządzania nowymi technologiami, a także partnerstwa i polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Podczas konferencji poruszony został kluczowy temat z perspektywy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czyli wpływ nowych technologii na środowisko. Podczas panelu dyskusyjnego pt. „Nowe technologie cyfrowe a środowisko”, poruszone zostały kwestie rewolucji technologicznej, która może pozwolić na ograniczenie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. Paneliści wspólnie postarali się odpowiedzieć na zagadnienie – jaką rolę odegrają w najbliższym czasie nowe technologie cyfrowe, w odniesieniu do działań jakie prowadzone są obecnie przez Inspekcję Ochrony Środowiska, której priorytetem jest wykrywanie i zwalczanie przestępczości środowiskowej.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

  • Marek Chibowski – p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
  • Jacek Ozdoba – Wiceminister Klimatu i Środowiska
  • prof. Andrzej Białkiewicz – Politechnika Krakowska
  • Marek Krasuski – Government Affairs and Public Policy Manager w Google
  • Michał Mistrzak – zastępca Dyrektora ds. Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ
  • prof. Krzysztof Chmielewski – Uniwersytet Rolniczy