You are currently viewing Konferencja nt. podpisania dokumentu stowarzyszeniowego Ukrainy z MAE

Konferencja nt. podpisania dokumentu stowarzyszeniowego Ukrainy z MAE

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=HoUzbBEjfBg