You are currently viewing Konkurs filmowy: Podziel się swoimi ekologicznymi działaniami

Konkurs filmowy: Podziel się swoimi ekologicznymi działaniami

Jak dzisiaj dotarłeś do pracy lub do szkoły? Samochodem, rowerem czy transportem publicznym? Codziennie podejmujemy decyzje, które mają wpływ na środowisko. Część naszych codziennych decyzji to świadome starania aby móc żyć w czystszym i zdrowszym środowisku. Konkurs filmowy „I LIVE GREEN” (Moje zielone życie), organizowany przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wraz ze swoją siecią partnerów, zaprasza wszystkich Europejczyków do wykazania się kreatywnością i podzielenia się swoimi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Najlepsze filmy otrzymają nagrodę pieniężną.

Źródło: https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/konkurs-filmowy-podziel-sie-swoimi