You are currently viewing Kurczące się krańce Grenlandii

Kurczące się krańce Grenlandii

Shrinking Margins of Greenland
Co najmniej 200 przybrzeżnych lodowców wyspy cofnęło się w ciągu ostatnich 20 lat.

Read More…