You are currently viewing Laguna El Bibane

Laguna El Bibane

El Bibane Lagoon
Ta część wybrzeża Tunezji jest schronieniem dla ryb, ptaków przybrzeżnych i życia przypominającego Mars.

Read More…