You are currently viewing Lake Powell osiąga nowy niski poziom

Lake Powell osiąga nowy niski poziom

Lake Powell Reaches New Low
Poziom wody w Glen Canyon Dam spadł do najniższego poziomu od 1969 roku i nadal spada.

Gdy Ameryka Północna zbliża się do końca roku wodnego 2021, dwa największe zbiorniki w Stanach Zjednoczonych znajdują się na najniższym poziomie od pierwszego napełnienia. Po dwóch latach intensywnej suszy i dwóch dekadach długotrwałej suszy na południowym zachodzie Ameryki, rządowi zarządcy wody zostali zmuszeni do ponownego rozważenia sposobu podziału dostaw w roku wodnym 2022.

Jezioro Powell, położone na granicy południowo-wschodniego stanu Utah i północno-wschodniej Arizony, jest drugim pod względem pojemności zbiornikiem wodnym w Stanach Zjednoczonych. W lipcu 2021 r. poziom wody na jeziorze spadł do najniższego poziomu od 1969 r. i nadal spada. Na dzień 20 września 2021 r. wysokość wody w Glen Canyon Dam wynosiła 3546,93 stóp, ponad 153 stopy poniżej „pełnego basenu” (wysokość 3700 stóp). Jezioro miało zaledwie 30 procent swojej pojemności. Aby to zrekompensować, menedżerowie federalni zaczęli wypuszczać wodę z górnych zbiorników, aby zapobiec spadkowi Lake Powell poniżej progu, który zagraża urządzeniom hydroenergetycznym na zaporze.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA