You are currently viewing Łańcuch górski w Meksyku

Łańcuch górski w Meksyku

A Sliver of Mexico‘s “Mother Mountain Range”
Sierra Madre Oriental jest częścią łańcucha, który rozciąga się na trzech kontynentach.

Read More…