You are currently viewing Lapidarium w Sławkowie – Nagroda „GEOLOGIA 2021”, kategoria Popularyzacja geologii i geośrodowiska

Lapidarium w Sławkowie – Nagroda „GEOLOGIA 2021”, kategoria Popularyzacja geologii i geośrodowiska

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lO6NPVEQaXM