You are currently viewing Latający Patrol dostępny na YouTube GIOŚ!

Latający Patrol dostępny na YouTube GIOŚ!

 

Zapraszamy do oglądania programu edukacyjnego skierowanego do dzieci, który powstał przy współudziale Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Premiera w każdą środę o godzinie 12!

„Latający Patrol” to program edukacyjny skierowany do dzieci – prowadzący i trójka dzieci podróżują w dronie, dowiadują się jak i dlaczego należy chronić środowisko naturalne, rozmawiają z ekspertami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także przeprowadzają również intrygujące eksperymenty. Powstało 12 odcinków tematycznych, które będą miały premierę w każdą środę na kanale YouTube GIOŚ.

Wszystkie odcinki będą dostępne pod tym linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWQqFIxwiQOB6p-0hj-MK5JEWiyhQPrHS

Program edukacyjny powstał w ramach projektu „Droga do czystego środowiska program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Źródło: GIOS