You are currently viewing Mętne wody w zatoce Missisquoi

Mętne wody w zatoce Missisquoi

Mętne wody w zatoce Missisquoi
Mętne wody w zatoce Missisquoi

Spływ fosforu z pól uprawnych otaczających jezioro Champlain przyczynia się do letnich zakwitów sinic w północno-wschodniej części jeziora.

Zdjęcie NASA Earth Observatory wykonane przez Wanmei Liang, przy użyciu danych Landsat z U.S. Geological Survey. Artykuł autorstwa Adama Voilanda.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA