You are currently viewing Mniejsza liczba pożarów prowadzi do pewnej poprawy jakości powietrza w Afryce

Mniejsza liczba pożarów prowadzi do pewnej poprawy jakości powietrza w Afryce

Reduced Fires Lead to Some Air Quality Improvements in Africa
Zmiany wzorców pożarów doprowadziły do sezonowego zmniejszenia zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu.

Read More…