You are currently viewing Monitorowanie zapadania się lasów wodorostów

Monitorowanie zapadania się lasów wodorostów

Monitoring the Collapse of Kelp Forests
Zmieniający się klimat i epidemia morska doprowadziły do zdziesiątkowania jednego z najbardziej produktywnych ekosystemów Północnej Kalifornii.

Read More…