You are currently viewing Mozaika danych pożarowych

Mozaika danych pożarowych

A Mosaic of Fire Data
Naukowcy używają danych radarowych, aby rozszyfrować, gdzie i jak dobrze krajobrazy odbudowywały się w latach po dużych pożarach.

Read More…