You are currently viewing Mrówcza praca

Mrówcza praca

W Polsce obecnie oznaczono ponad 100 gatunków mrówek, których znakomita większość żyje w lasach, a przedstawiciele pięciu korzystają z wielkomiejskich wygód. Dla wielu z nas widok kłębiących się na dnie lasu mrówek jest symbolem budzącego się wiosną życia.

Mrówki to wyjątkowe owady występujące we wszystkich typach lasów, żyjące w licznych, nawet milionowych, świetnie zorganizowanych społecznościach. Owady z rodziny mrówkowatych spotkamy praktycznie we wszystkich środowiskach lądowych. W Polsce objętych częściową ochroną prawną jest sześć gatunków mrówek.

mrowcza praca scaled

Źródło: lasy.gov.pl / CC BY-NC-ND 4.0