You are currently viewing Najlepsze miejsca do sadzenia drzew w Maryland

Najlepsze miejsca do sadzenia drzew w Maryland

Najlepsze miejsca do sadzenia drzew w Maryland
Najlepsze miejsca do sadzenia drzew w Maryland

Korzystając z teledetekcji, naukowcy opracowali metodę kierowania wysiłkami stanu Maryland w zakresie sadzenia drzew.

Zdjęcia autorstwa Michali Garrison, na podstawie danych z Hurtt et al. (2019). Artykuł autorstwa Emily Cassidy.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA