You are currently viewing Nie tak zielone domy

Nie tak zielone domy

Not So Green Houses

Stosowanie plastiku na farmach stało się w ostatnich dziesięcioleciach tak powszechne, że istnieje na to termin – kultura plastyczna.

Profesor ogrodnictwa z University of Kentucky opracował pierwszą szklarnię z tworzywa sztucznego w latach 50. XX wieku. Plastikowe szklarnie są skutecznym i niedrogim sposobem na zwiększenie plonów w gospodarstwie poprzez wydłużenie sezonu wegetacyjnego oraz kontrolowanie temperatury i warunków oświetleniowych.

Stosowanie plastiku na farmach stało się w ostatnich dziesięcioleciach tak powszechne, że istnieje na to określenie – kultura plastyczna. Chociaż wciąż nie ma łatwego, globalnie spójnego sposobu śledzenia, jak daleko rozprzestrzeniła się kultura plastyczna, istnieje wiele oznak, że jej ślad jest znaczący. Według niektórych szacunków plastikowe szklarnie zajmują obecnie aż 3% powierzchni uprawnej Chin. Korea Południowa, Hiszpania i Turcja również wykorzystują znaczne ilości plastiku rolniczego do szklarni.

Na tych wykonanych w naturalnych kolorach zdjęciach satelitarnych pól uprawnych wokół tureckich miast Demre i Kumluca widać przemianę niektórych krajobrazów wiejskich. Operational Land Imager (OLI) na Landsat 8 obserwował tę część południowo-zachodniej Turcji 19 maja 2021 r. Wiele szklarni ma nieprzezroczyste lub półprzezroczyste tworzywa sztuczne, które z daleka wydają się białe. Otwarte pola uprawne są na ogół brązowe. Lasy są ciemnozielone.

Pomidory, papryka i ogórki są powszechnie uprawiane w szklarniach na tym obszarze. Według jednego zespołu naukowców z Uniwersytetu Çukurova, z 772 kilometrami kwadratowymi (298 mil kwadratowych) powierzchni pokrytej szklarniami, Turcja zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem uprawy szklarniowej. To obszar mniej więcej wielkości Nowego Jorku.

Szklarnie to nie jedyny sposób, w jaki rolnicy używają plastiku. Po nałożeniu na rzędy upraw, cienkie arkusze plastikowej ściółki są często używane do ochrony roślin przed szkodnikami i chwastami, a także do zmniejszenia ilości wody potrzebnej do nawadniania. Według niektórych szacunków plastikowe ściółki pokrywają aż 13 procent gruntów rolnych w Chinach, co czyni ten kraj największym użytkownikiem plastiku rolniczego na świecie.

Chociaż tworzywa sztuczne wspomagają produkcję roślinną, ich powszechne stosowanie przez rolników wzbudziło obawy dotyczące wpływu na środowisko i zrównoważonego rozwoju. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa z 2021 r. tworzywa sztuczne powodują toksyczne zanieczyszczenie powietrza podczas spalania i rozkładają się na mikrodrobiny plastiku, które często trafiają do gleby i wody. Według autorów raportu, globalne zapotrzebowanie na plastik rolniczy ma wzrosnąć w nadchodzących latach, z 6,1 miliona ton w 2018 roku do 9,5 miliona ton do 2030 roku.

Obrazy NASA Earth Observatory wykonane przez Lauren Dauphin, wykorzystujące dane Landsat z US Geological Survey. Opowieść Adama Voilanda.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA