You are currently viewing Nielegalne odpady

Nielegalne odpady

Inspektorzy z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z wojewódzkimi inspekcjami ze Śląska oraz Mazowsza zatrzymali nielegalny transport odpadów. Efektem współpracy inspektorów jest ukrócenie nielegalnych praktyk stosowanych przez jedną z firm, zajmującą się przewozem odpadów medycznych. Na miejsce wezwano policję oraz sanepid. Obecnie trwają działania kontrolno-procesowe.

Inspekcja w ramach swoich kompetencji uzyskała informację o nielegalnym składowaniu odpadów. Nieprawny proceder miał trwać już kilka lat. Według ustaleń nasilił się w czasie pandemii koronawirusa w Polsce. Odpady miały być przywożone ze szpitali, mielone następnie w specjalnej mielarce przemysłowej i przewożone dalej na Śląsk.

W związku z informacjami inspektorzy z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej wspólnie z kolegami z WIOŚ Katowice i Warszawy przeprowadzili wczoraj nad ranem kontrolę ustalonego miejsca. Podczas działań zatrzymano ciężarówkę, która przewoziła ponad dwa razy więcej odpadów niż napisano w karcie przewozów. Samochód nie posiadał także obowiązkowej tabliczki, a firma do której przyjechał nie miała prawa przyjmować tego typu odpadów.

Nasi inspektorzy powiadomili śląską policję, którą wezwano na miejsce. Zawiadomiono również sanepid. Obecnie trwa kontrola oraz zabezpieczanie materiału dowodowego. Dodajmy, że pobrane próby odpadów zostaną przeanalizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: GIOS