You are currently viewing Niskie stany wody na rzekach w Polsce

Niskie stany wody na rzekach w Polsce

W ostatnich tygodniach na wielu rzekach w Polsce obserwowano niskie stany wód. Taka sytuacja, ma związek z  długotrwałym okresem niekorzystnych warunków meteorologicznych na znacznym obszarze kraju. W chwili obecnej na 136 stacjach wodowskazowych w Polsce stany wody spadły poniżej średniego niskiego stanu wody z wielolecia (SNW). W dorzeczu Wisły, na 8 stacjach zaobserwowano rekordowo niskie stany wody. W dniu dzisiejszym absolutne minima notowane są na wodowskazach w Kamesznicy, Rudze, Ludźmierzu, Łabowie, Uściach Gorlickich, Rudzie Jastkowskiej, Lubartowie i Kośminie. W przypadku wodowskazów znajdujących się na Wiśle, rekordowe stany wody nie zostały jeszcze osiągnięte.

Na Wiśle w Warszawie do listopada 2017r. istniała stacja wodowskazowa zlokalizowana w Porcie Praskim – „Warszawa-Port”, na której najniższy stan wody zanotowano w sierpniu 2015r. Stan wody wynosił wtedy 40 cm, a przepływ wody wyliczony z krzywej przepływu 167 m3/s. Obecnie stacja wodowskazowa na tym odcinku Wisły przeniesiona jest w okolice Mostu Śląsko-Dąbrowskiego i nosi nazwę  „Warszawa-Bulwary”. Minimalny stan wody odnotowany w Porcie Praskim (40 cm) odpowiada 26 cm w obecnej lokalizacji stacji.

W dniu 23.07.2019 stacji wodowskazowej Warszawa-Bulwary o godz. 08:00 czasu urzędowego notowano stan wody równy 40 cm, a przepływ wody wyliczony z krzywej przepływu wynosił 220 m3/s. Obecny stan wody jest więc wyższy od przyjętego absolutnego minimum o 14 cm. W ciągu najbliższych kilku dni poziom wody na omawianej stacji nie zmieni się znacząco – przewiduje się kilkucentymetrowe wahania. Stan wody będzie układał się w przedziale 40-45 cm, w strefie wody niskiej.

Z niskimi stanami wody wiążą się także niskie wartości przepływu na rzekach. Obecnie w wielu miejscach obserwujemy niżówkę hydrologiczną, czyli sytuację gdy przepływy spadają poniżej przyjętego poziomu granicznego, który w tym przypadku określony jest przez średni niski przepływ z wielolecia (SNQ). Ostatnie opady deszczu przyczyniły się do chwilowego spowolnienia procesu pogłębiania się suszy hydrologicznej, jednakże jest to jedynie chwilowa poprawa sytuacji. Nadal, na 105 stacjach wodowskazowych w Polsce notowany jest przepływ poniżej przepływu średniego niskiego (SNQ), a na 3 stacjach przepływ spadł nawet poniżej NNQ. Aktualnie największe obniżenie się przepływu wody w rzekach poniżej SNQ obserwuje się w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i lubuskim.

Prognoza meteorologiczna na najbliższy tydzień przewiduje jedynie przelotne opady deszczu, co niestety nie jest dobrą informacją jeśli chodzi o sytuacje hydrologiczną. Stany wód w rzekach będą utrzymywały się na obecnym, niskim, poziomie lub wykazywały tendencję do dalszych spadków. Okresowe wahania w strefach pojawiania się opadów nie wpłyną niestety na długofalową poprawę sytuacji hydrologicznej w Polsce. Niedobór wody wpływa znacząco na sytuacje w rolnictwie, przez co w wielu miejscach mamy do czynienia z suszą rolnicza. Obecna sytuacja skutkuje również lokalnym obniżeniem poziomu płytkich wód podziemnych, co może wpływać na indywidualne i komunalne ujęcia wody.