You are currently viewing Nowa stacja monitoringu powietrza w Zielonej Górze

Nowa stacja monitoringu powietrza w Zielonej Górze

Zgodnie z Wykonawczym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2022, uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Zielonej Górze. Jest to stacja badająca oddziaływanie transportu drogowego na jakość powietrza, tzw. stacja komunikacyjna.

Stacja w Zielonej Górze została zlokalizowana przy ruchliwej, dwujezdniowej ulicy, przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Wyszyńskiego z ulicą Węgierską. Stacja ta jest to pierwsza stacją komunikacyjną zarówno w strefie miasto Zielona Góra jak i w województwie lubuskim, na której mierzone są zanieczyszczenia pochodzące z transportu. Prowadzony jest tam automatyczny oraz manualny pomiar pyłu zawieszonego PM10.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są na mapie bieżących danych pomiarowych zarówno wojewódzkiej, jak i krajowej Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”, dostępna w zarówno w „Sklepie Play”, jak i „APP Store” – zachęcamy do pobrania!

Dodatkowo informujemy, że miasto Zielona Góra znajduje się w strefie ”miasto Zielona Góra”, podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie lubuskim. Stacja komunikacyjna została uruchomiona przy współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra.

Źródło: GIOS