You are currently viewing Obszary chronione zapewniają ochronę klimatu

Obszary chronione zapewniają ochronę klimatu

Obszary chronione zapewniają ochronę klimatu
Obszary chronione zapewniają ochronę klimatu

Ochrona węgla składowanego w ekosystemach może być potężnym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi.

Obrazy NASA Earth Observatory autorstwa Lauren Dauphin, wykorzystujące dane NASA GEDI z Dubayah, R.O. i in. (2022). Historia autorstwa Emily Cassidy.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA