You are currently viewing Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 11 – 14.10.2019 r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 11 – 14.10.2019 r.

  1. KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 11.10.2019 do godz. 19:30 dnia 12.10.2019

W  nocy  w  województwach  północnych  zachmurzenie  duże,  okresami  opady  deszczu. W pozostałej  części  kraju  zachmurzenie  małe  i  umiarkowane,  początkowo  miejscami  duże. Temperatura minimalna od 8°C, 10°C na  południu i południowym wschodzie do 13°C miejscami na północnym zachodzie, w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 50 km/h, na zachodnim wybrzeżu  w porywach do 70 km/h, a na środkowym  i wschodnim  do 85 km/h. W rejonach  podgórskich  Karpat  wiatr  dość  silny,  okresami  silny,  od  30  km/h  do  50  km/h, w porywach do 80 km/h. Wysoko w Karpatach porywy do 90 km/h, a w Sudetach do 100 km/h. Wiatr południowo-zachodni i południowy.

W dzień w województwach północnych zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami  opady  deszczu.  W  pozostałej  części  kraju  zachmurzenie  małe  i  umiarkowane. Temperatura maksymalna  od  13°C,  14°C  na krańcach  północnych  do około  20°C  w centrum i 23°C  na  południowym  zachodzie. Wiatr  umiarkowany i  dość  silny,  początkowo  nad  morzem i w rejonach podgórskich Karpat silny, około 45 km/h. Wiatr w porywach do 65 km/h, początkowo nad  morzem,  zwłaszcza  na  wschodnim  i  środkowym  wybrzeżu,  do  85  km/h,  a  w  rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h, po południu stopniowo słabnący. Wysoko w Karpatach porywy do 90 km/h, a w Sudetach do 100 km/h. Wiatr południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 12.10.2019 do godz. 19:30 dnia 13.10.2019

W  nocy  na  północy  kraju  zachmurzenie  duże  z  większymi  przejaśnieniami,  miejscami opady  deszczu.  Na  pozostałym  obszarze  zachmurzenie  małe  i  umiarkowane,  ale  w  pasie centralnym przejściowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna w przeważającej części kraju od 10°C do 12°C, chłodniej miejscami na południowym wschodzie, od 6°C do 9°C, cieplej na  południowym  zachodzie,  od  13°C  do  14°C.  Wiatr  słaby  i  umiarkowany,  nad  morzem i w rejonach  podgórskich  miejscami  dość  silny,  porywisty,  na  Podkarpaciu  i  w  szczytowych partiach Karpat w porywach do 65 km/h, a wysoko w Sudetach do 80 km/h, południowo-zachodni i południowy.

W  dzień  na  północy  zachmurzenie  duże  z  większymi  przejaśnieniami,  po  południu z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, zwłaszcza początkowo. Na pozostałym obszarze zachmurzenie   małe   i   umiarkowane,   początkowo   w   pasie   centralnym   miejscami   duże. Temperatura maksymalna od 15°C na północnym wschodzie i 16°C, 17°C nad morzem do około 22°C w centrum i 25°C miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w obszarach podgórskich miejscami dość silny i porywisty, na Podkarpaciu i wysoko w górach  w  porywach  do  60  km/h,  w  Bieszczadach  do  70  km/h,  południowy  i  południowo- zachodni.

  1. ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 13.10.2019 do godz. 19:30 dnia 18.10.2019

13/14 – 15.10 (niedziela/poniedziałek – wtorek)

Zachmurzenie  małe  i  umiarkowane,  w  poniedziałek  na  północy  kraju  okresami  duże  i  tam miejscami  przelotne  opady  deszczu.  Temperatura  minimalna  od  9°C  do  14°C.  Temperatura maksymalna od 17°C, 20°C na północy do 21°C, 24°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad   morzem   i   w   obszarach   podgórskich   okresami   porywisty,   przeważnie   z kierunków południowych.

15/16 – 16.10 (wtorek/środa – środa)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna od 8°C do 13°C. Temperatura maksymalna od 13°C,

15°C  nad  morzem  do    19°C,  21°C  na  południowym  wschodzie  i wschodzie.  Wiatr  słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, południowy skręcający na zachodni, a na północy kraju na północny i północno-wschodni.

16/17 – 18.10 (środa/czwartek – piątek)

Zachmurzenie  duże  z  większymi  przejaśnieniami.  Okresami  opady  deszczu.  Temperatura minimalna od 8°C do 12°C. Temperatura maksymalna od 10°C, 12°C na północy do 15°C, 18°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju przeważnie z kierunków zachodnich, a w północnej – ze wschodnich.

imgw1110imgw1110b

  1. OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI HYDROLOGICZNE

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano na   Brdzie.   Stan   średni   obserwowano   na   Brynicy,   Sole,   Dunajcu,   Popradzie,   Bystrzycy, Tyśmienicy, Supraśli, Orzycu, Krznie, Nurcu, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Skawie, Rabie, Białej Tarnowskiej, Kamiennej, Pilicy, Liwcu i Wkrze.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Ślęzie i Baryczy. Stan średni zanotowano na Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze,  Nysie  Kłodzkiej,  Bystrzycy,  Strzegomce,  Widawie,  Kaczawie,  Baryczy,  Bobrze,  Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci.

Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się w strefie wody średniej. Stan niski zanotowano na Węgorapie oraz lokalnie na Łynie.

Uwaga!

Dnia 11.10.2019 (godz. 08:00 cz. urzędowego) nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego na stacjach wodowskazowych w Polsce. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły.

  1. AKTUALNE OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE:

Aktualnie nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne.

Nie prognozuje się wydania ostrzeżeń hydrologicznych w najbliższych dniach.

Ostrzeżenia hydrologiczne można śledzić na bieżąco na stronie:

http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro

Aktualną sytuację hydrologiczną można śledzić na bieżąco na stronie:

  • http://monitor.pogodynka.pl/
  • https://monitor.imgw.pl (strona wymaga logowania)
  1. PROGNOZA HYDROLOGICZNA DLA POLSKI

W dorzeczu Wisły:

W  najbliższych dniach na całej Wiśle prognozowane  są wahania stanu wody w strefie stanów  niskich  i średnich.  W  początkowym  okresie  prognozy,  niewielkie  wzrosty  stanu  wody, w strefie stanów niskich, mogą wystąpić na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew, w związku ze spływem wód z górnej części zlewni.

Na  dopływach  Wisły  przewiduje  się  głownie  stabilizację  bądź  spadki  stanu  wody w aktualnych  strefach.  Miejscami  możliwe  są  wahania  i  wzrosty  wywołane  pracą  urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej. Przekroczenie stanu ostrzegawczego na Brdzie w Ciecholewach będzie się utrzymywało.

W zlewni Narwi i zlewni Bugu przewiduje się stabilizację oraz lokalne wahania stanu wody

– w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej.

W dorzeczu Odry:

Na  górnej  Odrze  prognozowane  są  spadki  i  stabilizacja  stanów  wody  w strefie  wody średniej  i  niskiej.  Na  Odrze  środkowej,  szczególnie  poniżej  stopnia  wodnego  Brzeg  Dolny, przewiduje się wahania stanu wody, zależne od pracy urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody na Odrze środkowej układać się będzie w strefie stanów niskich. Stany wody na dolnej Odrze charakteryzować się będą wyrównanym przebiegiem, z możliwością lokalnych spadków w strefie wody niskiej, lokalnie średniej.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody wykazywać będą wyrównany przebieg  z  lokalnymi  niewielkimi  wahaniami,  na  ogół  w  strefie  stanów  średnich  i  niskich.  Na odcinkach rzek poniżej zbiorników i budowli piętrzących możliwe są okresowe wahania stanów wody spowodowane  prowadzoną  gospodarką wodną. W  dorzeczu  środkowej  Odry miejscami utrzyma się stan suszy hydrologicznej.

W całym biegu Warty stany wody utrzymywać się będą na ogół na stabilnym poziomie, z możliwością niewielkich wzrostów w obecnych strefach. Na dopływach Warty prognozuje się niewielkie  wzrosty  i  stabilizację  stanów  wody,  w strefie  wody  niskiej  i  średniej,  a  lokalnie w wysokiej.

Na Noteci i jej dopływach przewiduje się spadki oraz stabilizację stanów wody w strefie stanów niskich i lokalnie średnich. Możliwe miejscowe wahania spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych.

W rzekach Przymorza i na Żuławach:

W ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim przewiduje się spadki poziomów wody  w  strefie  stanów  średnich.  Na  Wybrzeżu,  w  ujściowym  odcinku  Wisły,  na Żuławach i Zalewie Wiślanym stany wody będą głównie wykazywały wahania w strefie stanów średnich. Lokalnie możliwe są niewielkie spadki. Na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej  i  Zalewu  Wiślanego  prognozowane  są  wahania  stanów  wody  w  strefach  stanów średnich i niskich z niewielką tendencją spadkową.

Na  dopływach  Pregoły  w  granicach  Polski  przewiduje  się  stabilizację  poziomu  wody, miejscami zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej i niskiej.

OCENA ZAGROŻENIA NIŻÓWKĄ HYDROLOGICZNĄ

W   niektórych   rejonach   kraju,   pomimo   ostatnich   ciągłych   opadów   deszczu,   nadal występuje i utrzymuje się niżówka hydrologiczna tj. spadek przepływu wody w rzekach poniżej przepływu   średniego   niskiego   (SNQ).   Aktualnie   (stan   na   dzień   11   października   2019r.) na 44 stacjach  w  Polsce  zanotowano  przepływy  poniżej  wartości  SNQ,  w  tym  najwięcej: w województwie lubuskim (7), śląskim (7) oraz dolnośląskim (6) i łódzkim (5).

Sytuacja hydrologiczna uległa ostatnio poprawie, dzięki ciągłym i gdzieniegdzie obfitym opadom deszczu w bieżącym tygodniu. W tym okresie liczba stacji z przepływem poniżej SNQ znacząco  się  zmniejszyła  (z  71  stacji  w  dniu  04  października  2019r.  do  44  stacji  w  dniu  11 października 2019r.), co świadczy o znaczącej poprawie sytuacji hydrologicznej pod względem suszy w ostatnim czasie. Niestety prognozowane wysokie temperatury i brak opadów w okresie objętym prognozą mogą przyczynić się do ponownego zwiększenia się liczby stacji z przepływem poniżej przepływu granicznego SNQ.

Część meteorologiczną przygotował: synoptyk meteorolog Piotr Mańczak Część hydrologiczną przygotował: dyżurny hydrolog CBHO Michał Sikora-Le Część hydrologiczną autoryzował: synoptyk hydrolog CBHO Grzegorz Walijewski