You are currently viewing Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 18 – 21.10.2019 r

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 18 – 21.10.2019 r

KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 18.10.2019 do godz. 19:30 dnia 19.10.2019

W nocy na północy i północnym zachodzie oraz w zachodniej części Przedgórza Sudeckiego  zachmurzenie umiarkowane         i     duże,      miejscami               słabe  opady                 deszczu. W pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Lokalnie mgły     ograniczające             widzialność         do      200        m.     Temperatura      minimalna   od    6°C na południu do 11°C na zachodzie      i     12°C     nad      morzem,      chłodniej              na                terenach podgórskich: od 3°C do  6°C,  lokalnie  w dolinach  górskich  spadki  temperatury do  -1°C. Wiatr słaby,         na wybrzeżu także umiarkowany,                  z kierunków        południowych. W dzień na wschodzie i południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na północnym zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C, 14°C na wybrzeżu do 18°C w centrum kraju i 20°C na Śląsku,

Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 19.10.2019 do godz. 19:30 dnia 20.10.2019

W nocy na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Lokalnie mgły ograniczające widzialność  do  200  m. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C, nad morzem do 13°C, chłodniej na terenach podgórskich: od 5°C do 7°C, lokalnie w dolinach górskich spadki temperatury do 1°C. Wiatr słaby, na Pogórzu Karpackim umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

W  dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu i Pomorzu okresami duże       i tam lokalnie możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15°C, 16°C na wybrzeżu do 20°C w centrum kraju i 22°C na Śląsku, w Małopolsce, Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 20.10.2019 do godz. 19:30 dnia 25.10.2019

20/21 – 22.10 (niedziela/poniedziałek – wtorek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna od 8°C do 13°C, chłodniej na terenach podgórskich Karpat: około 7°C.

Temperatura maksymalna od 14°C, 16°C na północy do 20°C, 22°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich.

22/23 – 23.10 (wtorek/środa – środa)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i północnym wschodzie okresami duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 10°C, chłodniej na terenach podgórskich Karpat: około 4°C. Temperatura maksymalna od 12°C na północy do 18°C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków południowych i zachodnich.

23/24 – 25.10 (środa/czwartek – piątek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu okresami duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 11°C, chłodniej na terenach podgórskich Karpat: około 4°C. Temperatura maksymalna od 13°C, 14°C na północy do 20°C, 22°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.

OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano na Brdzie. Stan średni obserwowano na Tyśmienicy, Supraśli, Krznie, Nurcu, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Kamiennej, Pilicy, Liwcu i Wkrze.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Ślęzie  i  Baryczy.  Stan  średni  zanotowano  na  Osobłodze,  Gwdzie  i Drawie  oraz lokalnie na Odrze, Bystrzycy, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci.

Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Nogacie. Stan niski zanotowano na Węgorapie oraz lokalnie na Łynie.

Uwaga!

Dnia 18.10.2019 (godz. 08:00 cz. urzędowego) nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego na stacjach wodowskazowych w Polsce.

Stan ostrzegawczy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły.

PROGNOZA HYDROLOGICZNA DLA POLSKI

W dorzeczu Wisły:

W najbliższych dniach na całej Wiśle prognozowane są wahania stanu wody z tendencją spadkową, głównie w strefie stanów niskich oraz lokalnie średnich (w rejonie Tczewa).

Na  dopływach  Wisły  przewiduje  się  głownie  stabilizację   bądź  spadki  stanu  wody w aktualnych strefach. Miejscami możliwe są wahania i wzrosty wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej. Przekroczenie stanu ostrzegawczego na Brdzie w Ciecholewach będzie się przez weekend utrzymywało, z tendencją spadkową.

W zlewni Narwi i zlewni Bugu przewiduje się stabilizację oraz spadki stanu wody     –      w strefie wody niskiej i średniej.

W dorzeczu Odry:

Na górnej Odrze prognozowane jest wyrównany przebieg i lokalne spadki stanu wody. Na Odrze środkowej, szczególnie poniżej stopnia wodnego Brzeg Dolny, przewiduje się wahania stanu wody, zależne od pracy urządzeń hydrotechnicznych, sięgające 60 cm. Na Odrze granicznej prognozuje się wzrosty i stabilizację stanu wody.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody wykazywać będą wyrównany przebieg z lokalnymi  niewielkimi  spadkami,  na  ogół  w  strefie  stanów  średnich  i  niskich.  Na odcinkach rzek poniżej zbiorników i budowli piętrzących możliwe są okresowe wahania stanów wody spowodowane prowadzoną gospodarką wodną. W dorzeczu środkowej Odry miejscami utrzyma się stan suszy hydrologicznej.

W całym biegu Warty stany wody utrzymywać się będą na ogół na stabilnym poziomie,  z możliwością niewielkich spadków w obecnych strefach oraz lokalnych wzrostów. Na dopływach Warty prognozuje się spadki i stabilizację stanów wody, w strefie wody niskiej i średniej, a lokalnie w wysokiej.

Na Noteci i jej dopływach przewiduje się spadki oraz stabilizację  i spadki stanów wody  w strefie stanów niskich i średnich. Możliwe miejscowe wahania spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych.

W rzekach Przymorza i na Żuławach:

W ujściowym odcinku Wisły, Odry i na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wahania poziomów wody, głównie w strefie stanów średnich. Na Wybrzeżu, w ujściowym odcinku Wisły, Na Żuławach i Zalewie Wiślanym stany wody będą głównie wykazywały wahania w strefie stanów średnich oraz lokalnie wysokich. Na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego prognozowane są wahania stanów wody w strefach stanów średnich. Możliwe wzrosty do strefy wody wysokiej na Parsęcie.

Na dopływach Pregoły w granicach Polski przewiduje się stabilizację poziomu wody, miejscami zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, a lokalnie niskiej.

 OCENA ZAGROŻENIA NIŻÓWKĄ HYDROLOGICZNĄ

W  niektórych rejonach kraju nadal występuje i utrzymuje się niżówka hydrologiczna      tj. spadek przepływu wody w rzekach poniżej przepływu średniego niskiego (SNQ). Aktualnie (stan na dzień 18 października 2019r.) na 64 stacjach w Polsce zanotowano przepływy poniżej wartości SNQ, w tym najwięcej: w województwie dolnośląskim (12), śląskim (10) i podkarpackim (9).

Niestety, sytuacja hydrologiczna nie uległa ostatnio poprawie, z powodu braku deszczu w większej części kraju.  Przelotne  opady  wystąpiły  jedynie  w  środę  i  czwartek,  ale  tylko  w północno zachodniej części Polski. W bieżącym tygodniu liczba stacji z przepływem poniżej SNQ znacząco się zwiększyła się (z 44 stacji w dniu 11 października 2019r. do 64 stacji w dniu 18 października 2019), co świadczy o pogorszeniu się sytuacji hydrologicznej pod względem suszy. Niestety, prognoza meteorologiczna na najbliższy tydzień wskazuje na brak opadu deszczu, który mógłby przyczynić się do ponownego zwiększenia się liczby stacji z przepływem poniżej przepływu granicznego SNQ i poprawy sytuacji hydrologicznej w rejonach niżówki.

Część meteorologiczną przygotował: synoptyk meteorolog Małgorzata Tomczuk Część hydrologiczną przygotował: dyżurny hydrolog CBHO Jan Szymankiewicz Część hydrologiczną autoryzował: synoptyk hydrolog CBHO Grzegorz Walijewski