You are currently viewing Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej  i hydrologicznej na okres 22-25.11.2019 r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 22-25.11.2019 r.

KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 22.11.2019 do godz. 19:30 dnia 23.11.2019

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie lokalnie słabe opady deszczu lub mżawki, możliwe także opady marznące i powodujące gołoledź. Słaby deszcz możliwy także na Pomorzu Zachodnim i Mazurach. W Małopolsce gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu Wschodnim od -4°C do 0°C, na pozostałym obszarze od 1°C do 6°C, tylko w Kotlinie Kłodzkiej 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim i wybrzeżu okresami dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 70 km/h, w Sudetach do 120 km/h.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie opady deszczu lub mżawki, w godzinach porannych możliwe także opady marznące i powodujące gołoledź. Na Mazurach możliwy również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju od -2°C do 5°C, na pozostałym obszarze od 6°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 70 km/h, w Sudetach 120 km/h.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 23.11.2019 do godz. 19:30 dnia 24.11.2019

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie w Wielkopolsce oraz na Śląsku Górnym i Opolskim możliwy słaby deszcz. Na północnym wschodzie opady deszczu marznącego powodującego gołoledź, deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem w kotlinach sudeckich mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu od -3°C do 2°C, na pozostałym obszarze 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 100 km/h, z upływem nocy stopniowo słabnące.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na Pomorzu Wschodnim okresami małe. Na Suwalszczyźnie i wschodzie Mazur rano zanikające słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju i na Pomorzu Wschodnim od 0°C do 5°C, na pozostałym obszarze od 6°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim porywy do 55 km/h, w Tatrach do 60 km/h i w Sudetach do 70 km/h.

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 24.11.2019 do godz. 19:30 dnia 29.11.2019

24/25 – 26.11 (niedziela/poniedziałek – wtorek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w poniedziałek na północy kraju. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna na północnym wschodzie, Pomorzu i okresami Podhalu od -3°C do 1°C, na pozostałym obszarze 2°C do 7°C. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie, Pomorzu i wybrzeżu od 0°C do 5°C, na pozostałym obszarze od 6°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

26/27 – 27.11 (wtorek/środa – środa)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu na zachodzie i północy kraju. Temperatura minimalna od 1°C na Suwalszczyźnie do 6°C miejscami nad morzem i na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie, Podhalu i Pomorzu od 3°C do 7°C, na pozostałym obszarze od 8°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na wybrzeżu i zachodzie porywisty, południowy i południowo-zachodni.

27/28 – 29.11 (środa/czwartek – piątek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Temperatura minimalna na Podhalu, Podlasiu i wybrzeżu od 1°C do 3°C, na pozostałym obszarze od 4°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 6°C na Suwalszczyźnie i okresami Podhalu do 11°C na południu i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na wybrzeżu w czwartek w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano na Brdzie. Stan średni obserwowano na Dunajcu, Popradzie, Bystrzycy, Krznie, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Skawie, Rabie, Kamiennej, Pilicy, Liwcu i Wkrze.

Zjawiska lodowe: Nie zanotowano.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Ślęzie. Stan średni zanotowano na Osobłodze, Widawie, Baryczy, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci.

Zjawiska lodowe: Nie zanotowano.

Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan niski zanotowano na Redze, Łynie, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Pasłęce. Zjawiska lodowe: Nie zanotowano.

PROGNOZA HYDROLOGICZNA DLA POLSKI

W dorzeczu Wisły:

Na górnej Wiśle prognozowane są wahania stanu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na Wiśle środkowej przewidywana jest stabilizacja i spadki stanu wody w strefie wody niskiej. Na Wiśle dolnej prognozowany jest wyrównany przebieg stanów wody głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej.

Na dopływach górnej Wisły prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni Narwi prognozowana jest stabilizacja i spadki stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. W zlewni Bugu do Krzyczewa przewidywane są wahania stanów wody, poniżej Krzyczewa spadki i stabilizacja. Stany wody układać się głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

Na pozostałych dopływach środkowej i dolnej Wisły prognozowana jest stabilizacja i opadanie stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

Miejscami przebieg stanu wód może być zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. W północno wschodniej Polsce na mniejszych ciekach lokalnie istnieje możliwość pojawienia się zjawisk lodowych (w postaci śryżu).

W dorzeczu Odry:

Na górnej Odrze prognozowana jest stabilizacja lub lokalne niewielkie wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej przewidywany jest wyrównany przebieg lub wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie stanów średnich. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej prognozowane są kilkudziesięciocentymetrowe wahania stanów wody w strefie stanów niskich. Na Odrze granicznej przewidywana jest stabilizacja lub spadki stanu wody w strefie stanów niskich.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry prognozowana jest na ogół stabilizacja stanu wody z możliwością niewielkich wahań w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich. Na odcinkach poniżej budowli piętrzących mogą występować znaczne, okresowe wahania stan u wody.

Na Warcie prognozowana jest stabilizacja i lokalnie spadki stanów wody. Na dopływach przewidywane są głównie spadki i stabilizacja stanów wody, lokalnie wzrosty. Stany wody na Warcie i dopływach, układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na Noteci prognozuje się spadki i stabilizację stanów wody, lokalnie wzrosty oraz wahania wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody układać się będą w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

W rzekach Przymorza i na Żuławach:

W ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim prognozowane są wahania stanów wody w strefie stanów średnich. Wzdłuż Wybrzeża poziom wody utrzymywać się będzie w strefie stanów średnich, a na Zatoce Gdańskiej w strefie stanów niskich. W ujściowym odcinku Wisły i na Zalewie Wiślanym stany wody utrzymywać się będą w strefie wody niskiej i średniej.

Na rzekach Przymorza prognozowane są wahania stanów wody z tendencją spadkową w strefie wody średniej i niskiej. Na rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej przewiduje się stabilizację i tendencję spadkową stanów wody w strefie stanów niskich i średnich.

Na dopływach Pregoły w granicach Polski przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej

  • średniej.

OCENA ZAGROŻENIA NIŻÓWKĄ HYDROLOGICZNĄ

W niektórych rejonach kraju nadal występuje i utrzymuje się niżówka hydrologiczna tj. spadek przepływu wody w rzekach poniżej przepływu średniego niskiego (SNQ). Aktualnie (stan na dzień 22 listopada 2019 r.) na 1 stacji wodowskazowej przepływ poniżej NNQ,

  • na 45 stacjach zanotowano przepływy poniżej wartości SNQ, w tym najwięcej w województwie: wielkopolskim i śląskim (po 6 stacji).

W ciągu ostatniego tygodnia sytuacja hydrologiczna pod względem suszy lokalnie się pogorszyła. Liczba stacji z przepływem poniżej SNQ wzrosła z 39 (15.11.2019) do 45 (22.11.2019) oraz 1 stacji z przepływem poniżej NNQ. W najbliższych dniach spodziewać się można stopniowego pogarszania lub lokalnej stabilizacji sytuacji pod względem niżówki hydrologicznej.

Część meteorologiczną przygotował: synoptyk meteorolog Grażyna Dąbrowska

Część hydrologiczną przygotował: synoptyk hydrolog CBHO Izabela Adrian