You are currently viewing Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 25-28.10.2019 r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 25-28.10.2019 r.

KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 25.10.2019 do godz. 19:30 dnia 26.10.2019

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy przejściowo duże. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Miejscami na południu i wschodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów a lokalnie do 100 metrów. Temperatura minimalna  od 7°C do 12°C; chłodniej  w kotlinach górskich oraz gdzieniegdzie na zachodnich Mazurach  od 3°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, południowo- zachodni i zachodni.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano miejscami zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 15°C, 16°C na północy do 21°C gdzieniegdzie na południu oraz  do  23°C  na  Dolnym  Śląsku.  Wiatr  słaby  i  umiarkowany,  na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo- zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 26.10.2019 do godz. 19:30 dnia 27.10.2019

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże. Na wybrzeżu i Pomorzu słabe  opady  deszczu.  Lokalnie   w  kotlinach  sudeckich  mgła  ograniczająca  widzialność    do 300 metrów.   Temperatura   minimalna   od   7°C    do    13°C;    chłodniej    gdzieniegdzie na Lubelszczyźnie, Podhalu i  w  Małopolsce  od  5°C  do  6°C.  Wiatr  słaby  i  umiarkowany,  na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 75 km/h.

W dzień na zachodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna w północnej połowie kraju od 14°C do 18°C, na pozostałym obszarze od 18°C do 22°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni, skręcający na zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 65 km/h, a w górach do 75 km/h.

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 27.10.2019 do godz. 19:30 dnia 01.11.2019 27/28 – 28.10 (niedziela/poniedziałek – poniedziałek)

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 10°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków zachodnich. Na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h.

28/29 – 29.10 (poniedziałek/wtorek – wtorek)

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy kraju przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie na Pomorzu deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0°C do 4°C; cieplej nad morzem od 5°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 10°C; chłodniej na Podhalu około 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni i północny.

29/30 – 01.11 (wtorek/środa – piątek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy kraju przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem; we środę na Podhalu przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do 2°C, lokalnie możliwy spadek temperatury do -4°C a na Podhalu do -5°C; cieplej nad morzem od 3°C  do 7°C.  Temperatura  maksymalna od 4°C  do 9°C;  chłodniej  na Podhalu  i Podkarpaciu od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich.

OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i lokalnie średniej. Stan wysoki zanotowano na Brdzie. Stan średni obserwowano na Supraśli, Krznie, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Rabie, Dunajcu, Kamiennej, Pilicy, Liwcu i Wkrze.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Ślęzie i Baryczy. Stan średni zanotowano na Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Bystrzycy, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci.

Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski zanotowano na Redze, Słupi, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

PROGNOZA HYDROLOGICZNA DLA POLSKI

W dorzeczu Wisły:

W najbliższych dniach na Wiśle prognozowana jest stabilizacja lub wahania stanu wody z tendencją spadkową, głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

Na dopływach Wisły przewiduje się przede wszystkim stabilizację lub spadki stanu wody w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Miejscami możliwe są wahania i wzrosty wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W zlewni Narwi przewiduje się stabilizację oraz spadki stanu wody, w strefie wody niskiej i średniej. Stany wody mogą być zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewana jest stabilizacja lub niewielkie wzrosty stanu wody. Poniżej Krzyczewa prognozuje się stabilizację i spadki stanu wody. Stany wody w zlewni Bugu układać się będą w strefie wody niskiej i średniej. Przebieg stanu wody może być zakłócony pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W dorzeczu Odry:

Na górnej Odrze prognozowany jest wyrównany przebieg z niewielką tendencją spadkową w strefie wody niskiej. Na Odrze środkowej do Brzegu Dolnego możliwe są lokalne wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody niskiej i średniej. Poniżej Brzegu Dolnego prognozowana jest stabilizację stanu wody w strefie wody niskiej. Na Odrze granicznej przewidywane są spadki i stabilizacja stanów wody w strefie wody niskiej, lokalnie średniej.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry prognozowany jest wyrównany przebieg stanów wody z niewielką tendencją spadkową. Lokalnie możliwe są wahania stanów wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody układać się będą w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na Warcie prognozowane są spadki i stabilizacja stanu wody. Na dopływach Warty przewidywane są głównie stabilizacja  i  spadki,  lokalnie  wzrosty  stanu  wody.  Stany  wody  na Warcie i jej dopływach układać się będą w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na Noteci i jej dopływach prognozowane są spadki i stabilizacja, lokalnie możliwe wzrosty i wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W rzekach Przymorza i na Żuławach:

W ujściowych odcinkach Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym oraz wzdłuż Wybrzeża przewiduje się wahania poziomów wody lokalnie z tendencją spadkową, głównie  w  strefie  stanów  średnich.  Pod  koniec  weekendu  tendencja  może   zmienić  się  na wzrostową, zwłaszcza w zachodniej części obszaru.

Na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej prognozowane  jest  dalsze utrzymywanie  się  stanów wód  w strefie  wody średniej i niskiej.  Na Żuławach przewidywane są wahania stanów wody, w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

Na dopływach Pregoły przewiduje się stabilizację oraz lokalne wahania stanu wody, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej i niskiej.

 OCENA ZAGROŻENIA NIŻÓWKĄ HYDROLOGICZNĄ

W niektórych rejonach kraju  nadal  występuje  i utrzymuje  się  niżówka  hydrologiczna tj. spadek przepływu wody w rzekach poniżej przepływu średniego niskiego (SNQ). Aktualnie (stan na dzień 25 października 2019r.) na 1 stacji wodowskazowej (Biłgoraj na Ładzie) zanotowano przepływ poniżej wartości NNQ, a na 89 stacjach zanotowano przepływy poniżej wartości SNQ, w tym najwięcej  w województwie: dolnośląskim  (16),  śląskim  (13),  lubuskim    i podkarpackim (po 10).

W ciągu ostatniego tygodnia sytuacja hydrologiczna pod względem suszy uległa dalszemu pogorszeniu. Liczba stacji z przepływem poniżej SNQ znacząco się zwiększyła: z 64 stacji w dniu  18  października 2019  r.  do  89  stacji w dniu 25 października  2019  i 1  stacji     z przepływem nawet poniżej NNQ. Prognoza meteorologiczna na najbliższy tydzień wskazuje na przelotne opadu deszczu, głównie na północy i centrum kraju, które lokalnie mogą przyczynić się do poprawy sytuacji, ale w przeważającej części kraju sytuacja będzie stabilna lub będzie ulegać dalszemu, stopniowemu pogorszeniu.

Część meteorologiczną przygotował: synoptyk meteorolog Grażyna Dąbrowska

Część hydrologiczną przygotował: synoptyk hydrolog CBHO Izabela Adrian