You are currently viewing Od dzielnicy kopalni do Krainy Jezior

Od dzielnicy kopalni do Krainy Jezior

From Mine District to Lake District
Niegdyś ośrodek wydobycia węgla brunatnego, Niemcy Środkowe powoli przekształcają swoje wyrobiska w baseny.

Read More…