You are currently viewing Oglądanie nasilania się huraganu

Oglądanie nasilania się huraganu

Oglądanie nasilania się huraganu
Oglądanie nasilania się huraganu

Obserwacje wykonane przez najnowsze satelity obserwacyjne NASA uchwyciły ewolucję struktury huraganu Adrian w miarę nasilania się burzy.

Zdjęcia NASA Earth Observatory autorstwa Lauren Dauphin, wykorzystujące dane dostarczone przez zespół TROPICS. Historia autorstwa Kathryn Hansen.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA