You are currently viewing Ograniczyć zanieczyszczenie środowiska

Ograniczyć zanieczyszczenie środowiska

EEA Signals2021PL cut

Najnowsza edycja Sygnałów Europejskiej Agencji Środowiska poświęcona została tematyce zanieczyszczenia środowiska. Omówiono m.in. źródła i skutki zanieczyszczeń, a także służące ich eliminacji działania Europy w ramach m.in. założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Dostępna jest już polska wersja opracowania.

Sygnałach EEA 2020 „W kierunku całkowitego ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Europie” autorzy omawiają kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza, wód i gleb, a także analizują zagrożenia według rodzajów zanieczyszczeń, zwracając m.in. uwagę na szkodliwe substancje chemiczne, odpady tworzyw sztucznych oraz zanieczyszczenie hałasem. Przedstawiają zagrożenia dla zdrowia wynikające ze złego stanu środowiska oraz wyzwania związane z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń i dotychczasowe oraz potencjalne rozwiązania. Publikacja prezentująca różne aspekty problematyki zanieczyszczenia środowiska jest też przy okazji niejako podręcznym kompendium wiedzy o dotyczących tej tematyki pracach UE – m.in. najnowszych strategiach oraz obowiązujących od dawna aktach prawnych – oraz pracach EEA.

Seria Sygnały ma na celu dotarcie do szerszego odbiorcy. Używając przystępnego języka i przykładów z życia, EEA stara się przybliżyć najważniejsze problemy dotyczące środowiska i jakości życia człowieka. Weryfikację tłumaczenia opracowania na język polski wykonano w Departamencie Monitoringu Środowiska GIOŚ.