You are currently viewing Osady atmosferyczne – Infografika

Osady atmosferyczne – Infografika

Osad atmosferyczny – produkty kondensacji pary wodnej, osadzania kropelek mgły, a także opadu deszczu, pojawiające się na wychłodzonych powierzchniach podłoża (ziemi, roślin, przedmiotów). Za osad atmosferyczny uważa się takie formy, które wytwarzają się dopiero na powierzchni ciał stałych, podczas gdy formy pojawiające się na powierzchniach w wyniku opadu grawitacyjnego nazywane są opadem atmosferycznym. Osad atmosferyczny może pojawić się w wyniku wytrącenia się wody z pary wodnej, lub w wyniku przetworzenia opadu atmosferycznego. Osady atmosferyczne wchodzą w skład zjawisk meteorologicznych.

Najbardziej typowe to:

 • osady ciekłe
  • nalot płynny
  • rosa
 • osady stałe
  • gołoledź
  • szadź
  • szron
  • zamróz

osady atmosferyczne