You are currently viewing Otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych

Otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych

18 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych. Zadaniem nowej jednostki GIOŚ będzie zapewnienie nadzoru nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych. 

Ostatnie lata, to dla Inspekcji czas dynamicznych zmian. Reforma wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, poszerzyła zakres uprawnień i instrumentów sankcyjnych oraz pozwoliła na wzmocnienie kadrowe i finansowe organów Inspekcji.

Jednym z kluczowych elementów reformy było ujednolicenie oraz zwiększenie niezawodności systemu badań i pomiarów realizowanych na rzecz monitoringu środowiska. W tym celu przeniesiono realizację zadań sieci pomiarowych oraz bazy laboratoryjnej z poziomu wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska na poziom Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ponadto, obok Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego, podjęto decyzję o utworzeniu Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych, którego podstawowym zadaniem będzie zapewnienie nadzoru nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych wykonywanych przez Centralne Laboratorium Badawcze oraz inne podmioty prowadzące badania monitoringowe, w szczególności poprzez:

  • prowadzenie badań i oznaczeń próbek biologicznych, wody i osadów,
  • tworzenie, weryfikację i aktualizację przewodników i wytycznych do wykonywania badań biologicznych,
  • organizowanie porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości,
  • ujednolicanie metod i procedur badawczych,
  • wdrażanie nowych metodyk badawczych.

Z uwagi na fachowe zaplecze kadrowe i nowoczesne wyposażenie pracowni, a także położenie geograficzne pozwalające na łatwy dostęp do różnego rodzaju wód powierzchniowych, siedzibę nowego Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych zlokalizowano w Giżycku.

W uroczystości otwarcia nowego Laboratorium wzięli udział m.in.:

  • Jacek Ozdoba, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • Marek Chibowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
  • Joanna Kazanowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

Nowe Laboratorium to kolejny element, który składa się na system ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej.