You are currently viewing Panel sektorowy: Biogaz i Biometan

Panel sektorowy: Biogaz i Biometan

13:00 – 14:40 Panel prezentacyjny Moderator: Jacek Jaworski, Wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – PIB

13:00 – 14:30 Przestawienie działań w ramach prac grup roboczych Porozumienia (wnioski i sukcesy)
Prezentują: Koordynatorzy 8 grup roboczych
1. Paweł Filanowski, Koordynator Centrum Nowych Technologii, Izba Gospodarcza Gazownictwa,
2. Marcin Nocoń, Verbio,
3. Zbigniew Sługocki, Prezes, Redhawk,
4. Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalna, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej,
5. Marek Pituła, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Biometanu,
6. Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Zielony Gaz dla Klimatu,
7. Paweł Laskowski, Ekspert, Izba Gospodarcza Gazownictwa,
8. Paweł Gilowski, Ekspert, Izba Gospodarcza Gazownictwa.

14:30 – 14:40 Prezentacja – Perspektywa Banku Ochrony Środowiska w finansowaniu projektów biogazowych i biometanowych – Lidia Kata, Ekspert ds. ryzyka kredytowego, Bank Ochrony Środowiska

14:40-16:30 Panel dyskusyjny: Biometan w sieciach dystrybucyjnych gazowych – szanse, zagrożenia, wyzwania
Moderator: Jacek Jaworski, Wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – PIB
Uczestnicy:
1. Adam Gniazdowski, Naczelnik Wydziału, Departament Elektroenergetyki i Gazu Ministerstwo Klimatu i Środowiska
2. prof. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3. dr Ewa Kukulska-Zając, Zastępca Dyrektora ds. Gazownictwa, Instytut Nafty i Gazu -PIB,
4. Przemysław Bielecki, Dyrektor Biura Compliance i Ryzyk, PKN Orlen
5. Jakub Kowalski, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa
6. Paweł Filanowski, Koordynator Centrum Nowych Technologii, Izba Gospodarcza Gazownictwa,
7. dr inż. Marek Jedziniak, Kierownik Projektu, Uniserv S.A.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=_ZOuTLO6-iw