You are currently viewing Państwa członkowskie UE muszą podjąć bardziej ambitne działania, aby osiągnąć wspólny cel w zakresie energii odnawialnej

Państwa członkowskie UE muszą podjąć bardziej ambitne działania, aby osiągnąć wspólny cel w zakresie energii odnawialnej

Udział źródeł energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w Unii Europejskiej (UE) podwoił się od 2005 r., ale wzrost ten spowolnił w ostatnich latach, głównie z powodu coraz większego zużycia energii i braku postępu w sektorze transportowym. Nowe sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazuje, że państwa członkowskie UE muszą włożyć więcej wysiłku, aby osiągnąć założony cel na 2020 rok w zakresie energii odnawialnej.

Źródło: https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/panstwa-czlonkowskie-ue-musza-podjac