You are currently viewing Pierwszy Narodowy Rezerwat Przyrody w Ameryce

Pierwszy Narodowy Rezerwat Przyrody w Ameryce

America’s First National Wildlife Refuge
Kochający ptaki farmer mieszkający w pobliżu Wyspy Pelikana na Florydzie, pomógł w utworzeniu krajowego systemu ostoi dzikiej przyrody.

Read More…