You are currently viewing Płaskowyż Kafue w Zambii

Płaskowyż Kafue w Zambii

Zambia’s Kafue Flats
Coroczne powodzie odgrywają ważną rolę w ekosystemie terenów zalewowych, nawet jeśli w ostatnich dziesięcioleciach wahania stanów wody zostały złagodzone.

Read More…