You are currently viewing Płaskowyż Tybetański widziany z kosmosu

Płaskowyż Tybetański widziany z kosmosu

Lighting the Edge of the Roof
Ostry kontrast świateł nocnych odróżnia słabo zaludniony Płaskowyż Tybetański od żyznej i gęsto zaludnionej równiny Indo-Gangetic.