You are currently viewing Podłączanie do sieci w Afryce Subsaharyjskiej

Podłączanie do sieci w Afryce Subsaharyjskiej

Plugging-in Sub-Saharan Africa
Dane satelitarne pokazują, że w latach 2014-2019 dostęp do energii elektrycznej zwiększył się w wielu populacjach miejskich, ale zmniejszył się na niektórych obszarach wiejskich.

Read More…