You are currently viewing Podpisanie listu intencyjnego z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Podpisanie listu intencyjnego z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

program life

Dnia 29 listopada 2021 r. podpisany został list intencyjny pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Michałem Mistrzakiem, a Dyrektorem BULiGL dr Januszem Dawidziukiem, który ma na celu identyfikację odpadów niebezpiecznych w lasach.

Dotyczy on współpracy w przygotowaniu i realizacji projektu w ramach programu LIFE (Circular economy and quality of life). W ramach współpracy GIOŚ wyraża intencję zapewnienia swojego wsparcia w przypadku realizacji tego projektu, m.in. w następującym zakresie: merytorycznej pomocy i konsultacji w czasie przygotowania wniosku i realizacji projektu, testowania systemowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu, wykorzystania efektów projektu po jego zakończeniu, udostępniania niezbędnych danych przestrzennych dotyczących terenu objętego projektem.

Natomiast Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej deklaruje, że będzie pokrywać wszystkie koszty uczestnictwa w projekcie, udostępni wszystkie wyniki projektu do wykorzystania po zakończeniu projektu oraz włączy przedstawiciela GIOŚ do Rady Projektu.