You are currently viewing Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Dolnośląską Policją a Inspekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Dolnośląską Policją a Inspekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

porozumienie wroclaw 1

29 września 2021 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało podpisane regionalne porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące współpracy w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko środowisku.

W wydarzeniu uczestniczył Michał Mistrzak – p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski. Porozumienie podpisali Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka i nadinspektor Dariusz Wesołowski – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.

„Zawarcie porozumienia pomiędzy KWP a WIOŚ ma na celu zintensyfikowanie i usprawnienie dotychczasowych działań, podejmowanych na rzecz zwalczania przestępczości środowiskowej. Przede wszystkim to wspólne i kompletne czynności przynoszą zamierzony skutek a podjęta inicjatywa poparta jest licznymi przykładami jak np.: zwalczenie nielegalnego transportowania, porzucania i składowania odpadów” – mówił p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Michał Mistrzak.

„Współdziałanie będzie polegać w szczególności na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, wymianie informacji niezbędnej do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego” – wyjaśnił Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski nadmienił jak ważne jest kontynuowanie współpracy między instytucjami w związku z chociażby rozwijaniem się grup przestępczych zajmujących się nielegalnym procederem dotyczącym niszczenia naszego środowiska.

Podpisana deklaracja jest konsekwencją porozumienia zawartego 31 sierpnia 2021r. pomiędzy Komendą Główną Policji i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Dzięki temu uregulowany został zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy Policją a GIOŚ.