You are currently viewing Podstawowe pojęcia, historia wzrostu emisji CO2 i konsekwencje zmiany klimatu dr Aleksandra Kardaś

Podstawowe pojęcia, historia wzrostu emisji CO2 i konsekwencje zmiany klimatu dr Aleksandra Kardaś

Wykład zarejestrowany w ramach zrealizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, szkoleń online dla nauczycieli „Edukacja klimatyczna”.

Materiał adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców klas IV-VIII szkoły podstawowej, a jego celem jest uporządkowanie wiedzy z na temat klimatu Ziemi i jego zmian, jak również przygotowanie do prowadzenia zajęć na ten temat. Treść wykładów ma uniwersalny charakter i została opracowana w ten sposób aby umożliwić przeprowadzenia lekcji tematycznej nt. zmian klimatu, nie tylko w ramach zajęć z nauk przyrodniczych, ale także w ramach zajęć z przedmiotów humanistycznych lub lekcji wychowawczej.
Wykłady przygotowali i poprowadzili eksperci Fundacji Edukacji Klimatycznej, wykładowcy i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego: dr Magdalena Budziszewska, Wydział Psychologii UW, Zakład Psychologii Wychowania, dr Aleksandra Kardaś, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Jacek Pniewski, prof. UW, Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Iwona Wagner, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony środowiska, Marcin Popkiewicz, dziennikarz naukowy i popularyzator nauki specjalizujący się w energetyce i klimatologii, Anna Sierpińska, populatyzatorka nauki specjalizująca się w tematyce klimatycznej. Lekcję pokazową przeprowadziła Joanna Gadomska, nauczycielka biologii, metodyk ORE, autorka bloga Biologia z blondynką.
Szkolenia odbyły się w dniach 14, 18, 21 i 25 listopada 2022 roku.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=fMZqOth10QE