You are currently viewing Podsumowanie projektu „Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców” – zaproszenie na otwarte seminarium naukowe

Podsumowanie projektu „Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców” – zaproszenie na otwarte seminarium naukowe

Uprzejmie zapraszamy na kolejne Seminarium Naukowe organizowane przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr), które odbędzie się w dniu 27.02.2019 r. (środa) w godzinach 12:15-14:00 – sala II M UPWr ul. Grunwaldzka 24.

Referat pt. Podsumowanie projektu „Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców” przedstawi dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. nzw. IMGW-PIB

Seminarium Naukowe ma charakter otwarty – Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych!