You are currently viewing Potop w Grecji

Potop w Grecji

Potop w Grecji
Potop w Grecji

Przeciągająca się burza zrzuciła trzy stopy deszczu w ciągu czterech dni na region Tesalii, powodując rozległe powodzie.

Zdjęcie NASA Earth Observatory wykonane przez Lauren Dauphin, przy użyciu danych IMERG z Global Precipitation Mission (GPM) w NASA/GSFC. Artykuł autorstwa Emily Cassidy.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA