You are currently viewing Pożary w pobliżu Hay River

Pożary w pobliżu Hay River

Pożary w pobliżu Hay River
Pożary w pobliżu Hay River

Ten sam pożar, który ogarnął miasto Enterprise, zagraża teraz kolejnym miastom na kanadyjskich Terytoriach Północno-Zachodnich.

Zdjęcia NASA Earth Observatory autorstwa Lauren Dauphin, z wykorzystaniem danych Landsat z U.S. Geological Survey. Artykuł autorstwa Adama Voilanda.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA