You are currently viewing Pracownicy GIOŚ podnoszą kwalifikacje

Pracownicy GIOŚ podnoszą kwalifikacje

Pracownicy GIOS

Pracownicy GIOŚ podnoszą kwalifikacje w zakresie klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości rzek

W dniach 14-17 września 2021 siedemnaścioro pracowników GIOŚ z całego kraju wzięło udział w kursie „Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny” organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Obserwacje hydromorfologicznych elementów stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych są jednym z zadań pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w programie monitoringu jakości wód. Zadanie to wykonywane jest przez pracowników Departamentu Monitoringu Środowiska.

Obecne szkolenie odbyło się w Poznaniu i okolicach. Wzięli w nim udział pracownicy GIOŚ, w których obowiązkach jest wykonywanie oceny kameralnej i obserwacji terenowych – zarówno nowo zatrudnieni, jak i tacy, którzy uzyskali odpowiedni certyfikat kilka lat temu i zgodnie z wymogami metodycznymi, powinni wziąć udział w szkoleniach odświeżających umiejętności.