You are currently viewing Przedsezonowa burza pyłowa uderza w Pekin

Przedsezonowa burza pyłowa uderza w Pekin

Early Season Dust Storm Hits Beijing
Meteorologiczna wiosna dopiero się rozkręca, a już ogromny pióropusz piasku i pyłu spowił północne Chiny.

Read More…